NUTS CARBON

Ürünlerimiz

Fındık Kabuğu Kömürü

NUTS CARBON

Giresun ve Ordu bölgesinde yetiştirilen enerji değeri yüksek yağlı fındıkların kırılma işlemi gerçekleştirildikten sonra bu kabukların özel ısıl işlemden geçirilmesiyle edilen ürüne karbonize fındık kabuğu kömürü ismi verilir. Isıl işlemin ardından özel işlemlerle nemi alınan fındık kabukları kömür haline getirilir. Yüzde yüz doğal olan bu ürünün asıl özelliği, uzun süreli enerji veriyor olması ve is, duman, kötü koku vermiyor olmasıdır.

Fındık Kabuğu

Fındık Kabuğu fındık ürünün kırım işlemleri sonucunda tane ile kabuk malzemenin birbirinden ayrışması sonucunda meydana gelen odunsu sert bir malzemedir.

Yakıt ve yakacak sektöründe yerini alan fındıkkabuğu bir çok alternatif yakacak arasında hem çevresel sebepler den dolayı hem de ekonomik olması yönünden önem arz etmektedir. Fındık kabuğu işlenmesinin ardın dan çuvallanarak satışı hazırlanan fındık kabuğu , istenen adres sevkiyat ve nakliyesi tarafımızca yapılmaktadır.